קופות גמל וקרנות השתלמות

 

קופות גמל

אפיק החיסכון ארוך הטווח הנפוץ ביותר בישראל, השוואה בין קופות הגמל המובילות מבחינת תשואות לאורך זמן אל מול סיכון ההשקעה, בחינת דמי ניהול, התאמת המסלול ללקוח על פי פרופיל הסיכון.קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחוקתי.קיימים שני סוגים של קופות גמל:קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו);)קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

 

קרנות השתלמות

אפיק חיסכון לטווח בינוני ,בעל הטבת מס ייחודית – פטור ממיסוי על רווחים. השוואה בין קרנות ההשתלמות המובילות מבחינת תשואות לאורך זמן אל מול סיכון השקעה, בחינת דמי ניהול, התאמת המסלול ללקוח על פי פרופיל הסיכון.קרן השתלמות היא קופת חיסכון שנועדה תחילה לשכירים, כעבור שנים נפתחה גם האפשרות לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.קרן השתלמות היא סוג של קופת גמל. לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש”ח (ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור. לאחר שש שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה ללא תשלום מס. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא, שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות. משיכת כספי הקרן אפשרית כבר לאחר שלוש שנות ותק לצורך מימון השתלמויות או לימודים, או במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62.