תכנון פיננסי

בדיקת המעטפת הפיננסית הכוללת של הלקוח בהשקעות לטווח קצר ובהשקעות לטווח ארוך להשגת יעילות מקסימלית תוך התאמה אישית לצרכים ולמטרות הלקוח. חיסכון בעלויות והתאמת הסיכונים לטווח ההשקעה ולאופיו של הלקוח.
תכנון פיננסי הינו תהליך דינאמי בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של הלקוח ובני משפחתו. תכנון פיננסי מקצועי מגיע לכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ע”מ שנוכל להתמודד עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות. הבנייה שלנו והמעקב שלנו יחד עם לקוחותינו כוללת מספר שלבים ומורכבת, בין היתר, מהרכיבים הבאים:
תכנון וניהול הנכסים – הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד. כחלק מניהול הנכסים, מתבצעת בקרה מתמדת על ביצועי ההשקעה מול היעדים שהוגדרו מראש וכן בחינה תקופתית של התאמת המבנה והקצאת הנכסים לשלבים השונים בחייו של הלקוח.
ניהול סיכונים – מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם בהתאם לתקציב המשפחתי וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים ורצון המשפחה להיחשף אליהם.
ניהול תזרימי מזומנים – באמצעות ניהול של ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים, נבנית תכנית תזרים המזומנים האינדיבידואלית לכל לקוח.
בדיקת מצבו הביטוחי של התא המשפחתי – איסוף המידע ובדיקתו למול המוצרים הקיימים כעת בשוק.
תכנון פרישה – התאמת ההכנסה העתידית של משק הבית ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלו בני המשפחה טרם היציאה לפרישה וכן בחינת כל שיקולי המיסוי המשפיעים על המכשירים הפיננסיים השונים המרכיבים את תזרימי המזומנים המשמשים את משק הבית.
תכנוני מס – מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.