השקעות אלטרנטיביות

1. השקעה בקרנות אשראי צרכני 

השקעה בתחום האשראי הצרכני דרך פלטפורמות P2P באמצעות בתי ההשקעות איי.בי.איי והלמן אלדובי (הפניקס).

ההשקעה מאופיינת בפיזור רחב של לווים לטווח השקעה קצר, בעלי דירוג אשראי ממוצע ומעלה.

טווח השקעה מומלץ: טווח קצר-בינוני, מטרת ההשקעה הינה לטובת שימוש בכספים נזילים.

 

2. השקעה בקרנות גידור

השקעה באמצעות רכישה ישירה או דרך IRA (תיקון 190)

טווח השקעה מומלץ הינו טווח בינוני-ארוך, מטרת ההשקעה הינה לטובת שימוש בכספים נזילים.