חברת אלמוגים תתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד תוך שמירה מלאה על פרטיותם.

החברה תפעל לעדכן את לקוחותיה לגבי אופי ומתן השירות, לרבות: דרכי התקשרות,ימי ושעות עבודה.

החברה תיזום פגישות תקופתיות עם לקוחותיה.

כל פנייה של לקוח תענה בהקדם האפשרי.

החברה תספק ללקוחותיה מידע אודות אופי השקעותיהם והתפלגותם בגופים השונים.

החברה מתחייבת להפנות את כל משאביה המקצועיים כלפי לקוחותיה ולמצוא בעבורם את הפתרונות הייחודיים המתאימים להם.

החברה מתחייבת לפעול באובייקטיביות מלאה כלפי הלקוח.

החברה מתחייבת להודיע ללקוחותיה על כל שינוי מהותי בחברה.

אמנת שירות